Wijzig website teksten en afbeeldingen

Wijzig website teksten en afbeeldingen

Druk op ‘Pages’ in het linker menu of druk op ‘All Pages’

Website pagina’s wijzigen

Je komt nu in het scherm waar alle pagina’s van de website staan.

Let op: deze pagina’s zijn van de live website. Per ongeluk verwijderen (‘Trash’) betekent dat de website niet meer functioneert.

Druk op de paginatitel of op ‘Edit With Divi’. Op de andere links/functies niet drukken.

Screen editor

Het duurt even voor de screen editor is geladen. Even geduld hebben. Op dit scherm kun je de teksten en afbeeldingen wijzigen. Voor het zichtbaar maken van groen blok op de Homepage zie ‘Aan / Uitzetten Homepage blok’.

Let op: je zit niet in het gewone websitescherm, maar in het scherm om de website aan te passen.

Hoe pas je teksten of afbeeldingen aan?

Door te drukken op het ‘sterretje’ (rood omlijnd). NIET wijzigen buiten de text settings om. Dat verwerkt het systeem niet goed als je kopieert en plakt.

Teksten wijzigen

Teksten kun je wijzigen. Druk op de groene button met het vinkje om akkoord te gaan. Druk op de  rode X button om NIET te wijzigen.

Afbeeldingen wijzigen

Bij afbeeldingen druk op de afbeelding, dan kom je in het media menu en kun je een nieuwe afbeelding selecteren of een bestaande toevoegen. LET OP: dat de afmeting van de afbeelding juist is. Zie de pagina ‘Toevoegen Afbeeldingen’ om te kijken hoe dat gaat.

Wijzigingen definitief maken

Je wijzigingen worden pas DEFINITIEF opgeslagen als je eerst op de grote blauwe cirkel (1) (onderaan je scherm) drukt en daarna op de knop ‘Save’ (aan de rechterkant van je scherm) drukt.

Wijzigingen van GEHELE pagina ongedaan maken

Via button met het klokje (2) kun je wijzigingen op de pagina ongedaan maken. Je gaat in de tijd terug…. Met 1 of meerdere stappen. Je maakt wijzigingen op de pagina ongedaan.

Terug naar startscherm

Als je op een pagina bent en je wilt terug naar het startscherm dan kun je drukken op de tekst ‘De Wachtkamer’ linksboven aan je scherm.