Toevoegen afbeeldingen

Afbeeldingen

Druk op media.

Je komt dan op de plek in de website waar de afbeeldingen (foto’s) zijn opgeslagen.

Afbeeldingen toevoegen

Let op: plaatjes weghalen (‘Delete Permanentely’) zorgt er voor dat de website niet meer goed zal werken.

In de ‘Media Library’ kun je nieuwe foto’s toevoegen. Ze moeten ongeveer de grootte hebben van het plekje op de website. Anders gaat de website trager worden.

Druk op ‘Add New’, vergeet de rest van de knoppen. Je kunt ook een bestaand plaatje selecteren.

Afbeeldingen toevoegen 2

In het popup scherm druk op ‘Select Files’ en wacht even tot je een foto kunt selecteren. Daarna selecteer je de juiste foto. Vaak zul je een afbeelding toevoegen vanuit een websitepagina.

Totslot druk je rechts op het scherm op ‘Upload an image’

Terug gaan

Druk op pijltje linksboven in het scherm.

Let op: dit is bij iedere browser iets anders.